0 Kč s DPH

Obchodní podmínky


1. Prodávající a provozovna

Provozovatelem internetového obchodu na stránkách www.7art.cz:
Pavel Sadílek
Borská 859, 19800 Praha 9
IČO: 47140101, DIČ CZ690300140079

Adresa provozovny/kamenné prodejny:
Husova 494, 28922 Lysá nad Labem
telefon: +420 603185580, 607745555
email: psmail@tiscali.cz


2. Objednávka zboží a zrušení objednávky

2.1  Objednávka zboží

Každá objednávka na internetovém obchodu www.7art.cz je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami. Kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží. 

Vybrané zboží vložíte do nákupního košíku, vyplníte potřebné údaje pro vystavení prodejního dokladu a doručení zboží. Po úspěšném uložení objednávky Vám přijde e-mail s rekapitulací objednávky. Pokud Vám e-mail s rekapitulací nepřišel, objednávka pravděpodobně nebyla řádně dokončena. V takovém případě nás prosím e-mailem kontaktujte. O průběhu vyřizování objednávky budete průběžně informováni.

DŮLEŽITÉ: Náš objednávkový systém bohužel nelze on-line propojit se skladem zboží. Z toho důvodu se může stát, že si objednáte zboží (například jedno jediné dostupné kolo ze starší modelové řady), které však objednal jiný zákazník před vámi (například o víkendu). Objednávky vyřizujeme chronologicky a pouze v pracovních dnech. Jakmile je to možné, následně rovněž aktualizujeme informace o dostupnosti zboží na našem webu - vyčkejte tedy prosím na písemné potvrzení vaší objednávky. Děkujeme za pochopení.


2.2  Zrušení objednávky

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné, výrazně se změnila nákupní cena zboží nebo došlo k chybnému zadání v systému našeho e-shopu). V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají. Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné do 3 dnů od objednání zboží, pokud ještě nebylo expedováno.


3. Dodání zboží

Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě a liší se u celých kol, trenažérů nebo jednotlivých komponent. Pokud objednané zboží máme skladem na provozovně, zpravidla jej vyexpedujeme následující pracovní den od přijetí objednávky. Pokud musíme danou položku objednávat, o době vyřízení vaší objednávky budete průběžně informováni. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.


4. Převzetí zboží

Kupující je povinen si zboží zkontrolovat bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nemůžeme brát zřetel.
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce (Česká pošta).


5. Cena zboží

Všechny uvedené ceny jsou konečné a jsou přehledně zobrazeny včetně DPH (nahoře, velkým tučným písmem) a bez DPH (dole, malým standardním písmem).

Některé zboží je nabízeno s určitým zvýhodněním (například "doprava zdarma" nebo "přilba ke kolu zdarma". Podrobnosti o uvedené "akci" vztahující se k tomuto zboží jsou uvedeny v detailním popisu dole na stránce tohoto zboží.


6. Způsob dopravy a cena za dopravu zboží

6.1 Dodání zboží po České republice

Veškeré zboží si můžete bezplatně vyzvednout u nás na prodejně.
Při nákupu "na dálku" lze vybrat různé způsoby dopravy a platby zboží. Způsob dopravy může být po potvrzení objednávky z naší strany upřesněn. Detailní informace o cenách dopravy naleznete na stránce Doprava.

6.2 Zaslání zboží na Slovensko

Při zasílání na Slovensko se případné reklamace řeší podle českých zákonů!


7. Osobní odběr zboží

Pokud máte objednané zboží přes internet (objednávka přes e-shop nebo přes e-mail) a chcete jej odebrat osobně, vyčkejte na potvrzení, kdy a jak bude zboží připraveno a rezervováno. Zboží je kupujícímu na prodejně prodávajícího rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží, pokud není dohodnuto jinak.
Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.


8. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů,
a také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zkráceně „GDPR“.
Kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro plnění zadané objednávky a dodání objednaného zboží přes přepravní společnost (Česká pošta a.s.).
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího jeho bez předchozího souhlasu prodávajícím dále předávány třetím osobám.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednaným zbožím nebo službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.


10. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

10.1  Záruka na zboží

Na veškeré zboží prodávané na www.7art.cz je poskytována záruka o minimální délce dvacet čtyři měsíce. Na některé komponenty nebo rámy kol se vztahují speciální záruční podmínky nebo prodloužená záruční lhůta. Tyto informace jsou uvedeny v popisu zboží. Podmínky délky záruky jsou také uvedeny na prodejním dokladu eventuelně v záručním listu nebo na dodacím listu.
Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady.

10.2  Postup pro uplatnění reklamace

10.2.1  Všeobecná ustanovení

Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určuje postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejména předpisy Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.
Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě www.7art.cz nebo přímo na provozovně, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi. Reklamaci zboží může kupující uplatnit pouze proti prodávajícímu.

10.2.2  Práva a povinnosti prodávajícího v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.
Vada, která vznikla neodbornou montáží, nemůže být uznána.
Právo na uplatnění vady zboží musí být uplatněno osobou uvedenou na prodejním dokladu nebo na písemně na email: psmail@tiscali.cz
Odpovědnost prodávajícího nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
Nezasílejte zásilky s reklamovaným zbožím na dobírku, ale pouze jako normální balík!


10.2.3  Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu v reklamačním řízení

Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu, není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak.
V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě uvedené v bodě III.‚ odstavec 1, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny.
Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu.
Náklady dle § 53/4g nese sám kupující.
V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci/dodavateli zboží, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v podmínkách tohoto reklamačního řádu.
Kupující je povinen informovat prodávajícího na email psmail@tiscali.cz, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.

10.2.4  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporů

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

10.3  Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14-denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, bez známek poškození a v původním obalu (viz předchozí odstavec). 
Nezasílejte zásilky s vráceným zbožím na dobírku, ale pouze jako normální balík!


Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy vč. vráceného zboží, a to převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:
- o poskytování služeb, jestliže byly provedeny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


11.  Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2022.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.